Doccumentary – Specialty Coffee
Doccumentary – Specialty Coffee
Tap to Unmute
About Project
  • Year
  • Categories ,
  • Genre
  • Tags , , , , , ,
  • [THE MARRIED BEANS - HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ CẢM HỨNG]  [THE MARRIED BEANS - HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ CẢM HỨNG]  (English caption below) Ở  The Married Beans, chúng tôi luôn nói về 3 hash tag: #SpecialtyCoffee Mục tiêu của chúng tôi là quảng bá Cà phê Arabica Việt Nam trên thị trường thế giới. TMBs trồng, thu hoạch, chế biến, rang và phân phối cà phê với chất lượng tốt nhất có thể. Từ đó, có thể chăm sóc nhân viên, đối tác, khách hàng, nông dân và các vòng kết nối lớn hơn khác

[THE MARRIED BEANS – HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ CẢM HỨNG] 

(English caption below)

Ở  The Married Beans, chúng tôi luôn nói về 3 hash tag:

#SpecialtyCoffee

Mục tiêu của chúng tôi là quảng bá Cà phê Arabica Việt Nam trên thị trường thế giới. TMBs trồng, thu hoạch, chế biến, rang và phân phối cà phê với chất lượng tốt nhất có thể. Từ đó, có thể chăm sóc nhân viên, đối tác, khách hàng, nông dân và các vòng kết nối lớn hơn khác.

#Sustainability

TMBs tập trung duy trì vào nhiều khía cạnh của chuỗi cung ứng from farm to cup. Từ góc độ sinh thái, hạn chế ít nhất việc tác động đến môi trường. Ở góc độ văn hóa, bên cạnh chuyển giao kỹ thuật và đào tạo, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng văn hóa, truyền thống của các đối tác nông hộ.

#Community

Ngoài sản xuất và cung cấp cà phê, đội ngũ TMBs tin rằng cà phê có sức mạnh kết nối con người. Chúng tôi sử dụng tài nguyên của mình để tạo ra một cộng đồng và mang mọi người đến gần nhau hơn.

Để làm được những điều trên là một hành trình dài nhưng TMBs may mắn vì luôn được tiếp sức và ủng hộ.

Gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã là nguồn động lực để chúng tôi vững bước hơn trên cuộc hành trình này.

———————————–

#SpecialtyCoffee

Our focus is clear: promoting Vietnamese Arabica coffee on the global market. We plant, harvest, process, roast, and distribute the best coffee we can. So that we can take care of our employees, customers, farmers, and other bigger circles

#Sustainability

We seriously focus on sustaining many aspects of our from-farm-to-cup supply chain. From an ecological perspective, we ensure the least impact on the growing regions from our daily activities. From a cultural perspective, besides technical transfer & training, we fully respect the K’Ho traditional belief and coffee-growing practices.

#Community

More than producing and selling coffee, we believe in the power of coffee in connecting the dots, or people/events. We use our resources to create community hubs and bring people closer.

To do these things is a long journey, but we are lucky to have always been supported. 

Thank you to all of you who have been motivating us to continue this journey.

9:15
Prev
Phú Quốc – Phía mặt trời lặn
Next
BEL PAESE – MỘT TAILOR-MADE COCKTAIL

Leave us a comment

Light
Dark